Tarieven contributie per jaar:

  • Junioren (t/m 17 jaar) € 214,50
  • Senioren (vanaf 18 jaar) € 313,50
  • Student (ook MBO) € 247,50

De leeftijd die u op 31 december van het lopende jaar heeft, is de leeftijd die wordt gehanteerd voor het bepalen in welke categorie u valt.

Naast de contributie is er een instaptarief:
Voor Senioren eenmalig bij doorlopend lidmaatschap € 60,00
Voor overigen eenmalig bij doorlopend lidmaatschap  € 30,00