Cursus 10 weken: 75 euro Senioren, Junioren en studenten: 50 euro.

Tarieven jaarlijkse bijdrage:

  • Junioren (12 t/m 17 jaar) € 214,50
  • Senioren (vanaf 18 jaar) € 313,50
  • Studenten (ook MBO) € 247,50

De leeftijd die je op 31 december van het lopende jaar hebt, is de leeftijd die wordt gehanteerd voor het bepalen in welke categorie je valt.

Als je later in het kalenderjaar lid wordt, wordt dat verrekend met de bijdrage.

Naast de contributie is er een instaptarief:
Voor senioren eenmalig bij doorlopend lidmaatschap € 50,00
Voor junioren en studenten eenmalig bij doorlopend lidmaatschap  € 30,00